Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

24/01/2016 - 12:53

Bắt đầu công tác nhân sự Đại hội Đảng XII

Chiều nay 23/1, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Đại hội Đảng XII dự kiến có 180 ủy viên trung ương chính thức và 20 ủy viên trung ương dự khuyết

Sau đó, Đại hội thảo luận và biểu quyết (bằng hình thức giơ thẻ đảng) về số lượng ủy viên trung ương khóa XII.

Theo phương án đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua để trình đại hội, khóa XII dự kiến có 180 ủy viên trung ương chính thức và 20 ủy viên trung ương dự khuyết (tăng 5 ủy viên chính thức và giảm 5 ủy viên dự khuyết so với khóa XI).

Sau khi “chốt” được số lượng ủy viên trung ương, đại hội dành cả ngày 24 và sáng 25/1 để thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị. Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử; ghi phiếu xin rút (nếu có).

Chiều 25/1, đoàn chủ tịch báo cáo đại hội về việc bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử và những trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử và các trường hợp xin rút.

Sáng 26/1, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử tại đoàn và 9g30 lên hội trường để bỏ phiếu. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được công bố vào chiều cùng ngày.

Ngày 27/1, đại hội nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Kết quả bầu cử nêu trên sẽ được báo cáo đại hội tại phiên bế mạc sáng 28/1.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP