17/02/2016 - 19:19

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021: Tăng đại biểu chuyên trách, đại biểu thuộc 4 lĩnh vực chuyên sâu

TTH - Giới thiệu 15 ứng cử viên ĐBQH và 98 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 17/2, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh và đại diện các hội, đoàn thể, thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, TP Huế.

Nghị quyết liên tịch số 11 ngày 1/2/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại Thừa Thiên Huế 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng có 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách... Theo cơ cấu hướng dẫn, đại biểu do địa phương giới thiệu thuộc 4 lĩnh vực chuyên sâu của tỉnh như: y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học - công nghệ; về cơ cấu kết hợp, đảm bảo về tôn giáo, nữ, đại biểu tái cử. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu số lượng 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và thông qua cơ cấu, thành phần người ứng cử.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, tổng số đại biểu được bầu là 53. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 là 98. Về cơ cấu kết hợp, theo dự kiến trong số 98 đại biểu tham gia ứng cử có 35,7% nữ; 6,1% người ngoài đảng; 19,4% trẻ tuổi; dân tộc thiểu số 6,1%; đại biểu tái cử 42,3%, đảm bảo tỉ lệ theo luật định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị đã chỉ đạo tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, việc lựa chọn hiệp thương giới thiệu để cử tri bầu ra được những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016. Đồng thời, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thì công tác hiệp thương bầu cử do MTTQ Việt Nam chủ trì, Ủy ban MTTQ các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đều phải thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong công tác hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng luật.

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hoàn thiện văn bản đề nghị điều chỉnh theo ý kiến biểu quyết của đại biểu tại hội nghị để báo cáo Hội đồng Bầu cử và Ủy ban Bầu cử của tỉnh.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP