Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

22/02/2016 - 21:42

BĐBP tỉnh triển khai phong trào thi đua quyết thắng

TTH.VN - Ngày 22/2, tại Đồn Biên phòng Vinh Xuân, BCH Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 đối với Cụm thi đua tuyến biển gồm Hải đội 2 Biên phòng và 6 Đồn biên phòng tuyến biển.


Các đơn vị cụm thi đua tuyến biển ký kết giao ước thi đua năm 2016

Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng", các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của cấp mình. Đồng thời, nâng cao chất lượng các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong cụm tuyến của các huyện nhằm bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị tiếp tục phấn đấu vận động kinh phí xây dựng 1 - 2 nhà tình thương cho các hộ giáo dân nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”.

                                                                               Bình - Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP