Đời sống Đời sống

10/05/2022 - 14:00

BHXH huyện Quảng Điền: Phát huy tốt vai trò của đại lý thu

TTH - Với hơn 2 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đến thời điểm này các đại lý thu (ĐLT) BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Quảng Điền thực sự là “cánh tay nối dài” của cơ quan BHXH trong việc đưa chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

Giao dịch tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

“Mưa dầm thấm lâu”

Là nhân viên ĐLT luôn bám sát địa bàn, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, chị Nguyễn Thị Nga, xã Quảng Vinh thường xuyên nhắc nhở các hộ dân khi đến kỳ nộp BHXH, thẻ BHYT đến thời điểm gia hạn. Việc cập nhật, lập danh sách gửi BHXH huyện Quảng Điền để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được thực hiện đúng thời gian; công tác tài chính, quyết toán với BHXH huyện luôn tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra thất thoát.

“Khi tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân, tôi xác định đây là công việc lâu dài theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, chứ không chỉ ngày một ngày hai. Trước tiên, phải nói cho họ hiểu thế nào là BHXH tự nguyện, phân tích rõ những điểm ưu và cả những điểm khuyết trong tương lai sẽ được sửa đổi để họ có sự so sánh. Mặt khác, phải giải thích rõ giúp người dân hiểu rằng đây là chính sách an sinh của Nhà nước và có sự hỗ trợ nhất định, phải đến từng nhà, gặp từng người và để họ có thời gian suy nghĩ, chọn lựa”, chị Nga chia sẻ.

Cùng với sự nỗ lực của các ĐLT, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cũng đã dành nhiều sự quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, khẳng định vai trò của ĐLT góp phần tích cực cùng với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Theo thống kê, đến thời điểm cuối tháng 4/2022, các ĐLT BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Quảng Điền đã vận động được hơn 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện; gần 82.000 người tham gia BHYT, vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao. Với những kết quả đã đạt được, năm 2021, BHXH huyện Quảng Điền được BHXH tỉnh biểu dương và thưởng đột xuất trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Phát động phong trào thi đua

Để đạt những kết quả trên, hằng năm, cơ quan BHXH thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các nhân viên ĐLT về quy trình, nghiệp vụ thu, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; tham mưu UBND huyện thực hiện giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT cho từng ĐLT. Đồng thời, BHXH huyện Quảng Điền cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, phong phú để lan tỏa lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, từ đó người dân chủ động tham gia.

Giám đốc BHXH huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Hữu Phương cho rằng, việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho nhân viên ĐLT xuất phát từ yêu cầu mở rộng mạng lưới ĐLT BHXH và BHYT, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua các khóa tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản cho nhân viên về chính sách BHXH, BHYT, quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia; trình tự, thủ tục hồ sơ tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, phát huy hiệu quả trong hoạt động của mạng lưới ĐLT, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các loại bảo hiểm. Ngoài ra, BHXH huyện thường xuyên phát động các phong trào thi đua nước rút, kịp thời khen thưởng, động viên để tạo động lực cho nhân viên ĐLT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của các ĐLT, thời gian tới BHXH huyện Quảng Điền tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các ĐLT thực hiện đúng quy trình thu; đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, khai thác, vận động người tham gia BHXH, BHYT cho nhân viên ĐLT, hướng dẫn thực hiện phần mềm công nghệ thông tin trong quá trình theo dõi quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật khi tham gia BHXH, BHYT. Hằng năm, cơ quan BHXH huyện Quảng Điền tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của ĐLT và kịp thời khen thưởng khuyến khích, động viên nhân viên ĐLT thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Tuấn Anh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%. Tuy nhiên, hiện nay số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện mới đạt khoảng 4,46% tổng số lao động trong độ tuổi. Như vậy, theo lộ trình thì mỗi năm phải tăng khoảng 6,5%. Để thực hiện mục tiêu này, UBND huyện tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và tất cả mọi người dân trong thực hiện chính sách pháp luật, các chương trình mục tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác BHXH, BHYT; coi đây là việc làm thường xuyên nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP