Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

26/11/2020 - 08:31

BHYT sẽ không có giá trị sử dụng nếu đơn vị còn nợ tiền mua thẻ

TTH.VN - BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 1198/BHXH-QLT về việc giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT.

Khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT (ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, nếu người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng và phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì thẻ BHYT của người lao động sẽ không có giá trị sử dụng do đơn vị chưa đóng tiền BHYT đến tháng hiện tại cho cơ quan BHXH. Hàng tháng, BHXH tỉnh sẽ thông báo cho đơn vị thời điểm thẻ BHYT của người lao động bị giảm giá trị sử dụng do đơn vị chậm đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà đơn vị vẫn không chuyển nộp tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH thì BHXH tỉnh sẽ tiến hành giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT của toàn bộ người lao động đang tham gia BHXH, BHYT tại đơn vị.

Sau khi đơn vị chuyển nộp đủ số tiền đóng BHYT, cơ quan BHXH sẽ thực hiện tăng giá trị sử dụng thẻ BHYT kể từ thời điểm đơn vị chuyển nộp đủ số tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH.

Tin, ảnh: Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP