Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

Thiếu tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các đơn vị luôn chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó.

2/chu-quyen-bien-dong
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP