Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

23/02/2021 - 09:46

Biến khát vọng thành ý chí hành động

TTH - Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, người dân Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều đến những quyết sách của Đảng về xây dựng đất nước trong 5 năm, định hướng 10 năm, 25 năm tới. Đó không chỉ là quan tâm chính trị mà còn là thể hiện trách nhiệm đối với cơ đồ, tiềm lực của đất nước từ sau Đại hội lần này với những bứt phá mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chủ tịch nước đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

1. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua và sau 35 năm đổi mới có thể thấy rõ những thành tựu vượt bậc của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định; tốc độ tăng trưởng duy trì khá cao 5,9% trong 5 năm (2016-2020); đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững và phát triển; uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Với truyền thống vẻ vang, những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở khẳng định và tin tưởng Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc lập nên những kỳ tích mới. Mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ từng mong muốn và cũng là ước nguyện của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xlll của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

 Đã có ý kiến ví Đại hội XIII như là cuộc đổi mới lần thứ 2 do Đảng phát động: Đổi mới lần thứ nhất từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu và Đại hội lần thứ XIII lần này là bước chuyển biến bứt phá xây dựng đất nước giàu mạnh, trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ 21. Đó cũng chính là hoàn thành mục tiêu “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà Nhà nước ta đề ra hơn 75 năm trước. Hai tiêu chí “độc lập”, “tự do” đã được cả dân tộc hy sinh, vượt bao gian khó hơn 3 thập kỷ để giành được đất nước thống nhất, mục tiêu cuối cùng là đem lại “hạnh phúc” cho toàn dân từng bước đã đạt được và tiếp tục phấn đấu. Điều đó chỉ thực sự trọn vẹn khi nước mạnh, dân giàu; đời sống của toàn xã hội ngày càng được nâng cao.

2. Để thực hiện được những mục tiêu đó cần tuyên truyền sâu rộng về định hướng mục tiêu của Đảng đã đặt ra trong Đại hội XIII để toàn dân hưởng ứng, cùng chung sức xây dựng đất nước. Trước đây, người dân chỉ mơ ước “có cơm ăn, áo mặc”, nhưng bây giờ đòi hỏi cao hơn là “ăn ngon, mặc đẹp”, đời sống sung túc, có “của ăn, của để”. Ước nguyện đó không chỉ với người dân đô thị mà cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những nơi điều kiện còn nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước tiếp tục đưa ra những chính sách khuyến khích tạo cho mọi vùng, miền có điều kiện phát triển toàn diện. Muốn vậy, đường lối đã được Đại hội XIII định hướng phát triển phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động mạnh mẽ, đem lại hiệu quả cao hơn cho trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp mặt với báo chí sau đại hội: “Không phải Đại hội là xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục mở ra cho đất nước một giai đoạn mới cho phát triển mới với những mục tiêu vươn tới cao hơn. Dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng không cho phép chúng ta chủ quan, thỏa mãn mà phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Sau những ngày Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, vừa vui xuân vừa quyết liệt chống dịch, chúng ta bắt tay thực hiện ngay chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội XIII từ những tháng ngày đầu tiên. Bước nhảy đà ngoạn mục trong giai đoạn vừa qua, nhất là của nhiệm kỳ khóa XII, cho phép chúng ta tự tin hướng tới lập nên những kỳ tích to lớn hơn nữa.

Mục tiêu phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, hướng tới trở thành một nước phát triển đang đặt ra trách nhiệm hết sức to lớn cho cả hệ thống chính trị và toàn thể dân tộc Việt Nam. Yêu cầu cao nhất là biến những quyết sách lớn của Đảng trở thành ý chí vươn lên; cả dân tộc vững bước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vươn tới tầm cao mới. Biến quyết tâm của Đảng thành ý chí, hành động vươn lên mạnh mẽ của toàn quân, toàn dân.

Thời điểm hiện nay được xem là dấu mốc quan trọng hướng tới khát vọng về xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh. Đòi hỏi của lịch sử đặt lên vai của cả dân tộc, cùng chung sức hướng về tương lai phía trước.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP