Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

30/03/2015 - 15:55

Biến lời nói thành hành động

TTH - Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế gới lần thứ 132(IPU-132) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trong thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 1/4, với chủ đề: “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”, các đại biểu sẽ dành thời gian thảo luận về vai trò của Nghị viện trong các vấn đề an ninh mạng, hình thành cơ chế quản trị nguồn nước, luật pháp quốc tế trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia, nhân quyền của các nghị sĩ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em... Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, ngoại giao thể hiện tinh thần chủ động và tích cực hội nhập sâu rộng của Quốc hội Việt Nam, một thành viên có trách nhiệm trong tổ chức liên nghị viện toàn cầu và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cách đây 70 năm, ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thắng lợi, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 03/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu nhiệm vụ cấp bách trước mắt để củng cố chính quyền cách mạng vừa giành được là: chống đói, chống dốt, tổ chức tổng tuyển cử, xây dựng đời sống mới, xóa bỏ các thứ thuế vô lí và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để củng cố chính quyền trở thành chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân là nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử, bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ chính thức. Bốn tháng sau (06/01/1946), cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trong cả nước, thu hút hơn 90% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã chính thức hóa bộ máy Nhà nước, tăng thêm sức mạnh và nâng cao uy tín của Việt Nam trên thế giới, cổ vũ lòng yêu nước và niềm tự hào của Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần đắc lực trong việc điều hành kinh tế xã hội, an ninh chính trị, cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Các mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển... đã đạt kết quả cao, được thế giới ghi nhận.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam cũng như một số quốc gia đang đối mặt với nhiều vấn đề về chủ quyền biển đảo; công tác an toàn vệ sinh lao động chưa thực sự đảm bảo; nguồn nước đang ngày một ô nhiễm, suy giảm; tội phạm trên mạng đang gia tăng...
Đại hội đồng IPU 132 sẽ đưa ra tuyên bố của IPU tại Hà Nội thể hiện những cam kết của IPU, các nghị viện thành viên đối với việc thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển sau 2015 và sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay. Đây cũng là diễn đàn để Quốc hội Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với nghị viện các nước, đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam, góp phần cùng với cả nước giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị để xây dựng phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững!

Đặng Thành

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP