Giáo dục Giáo dục

09/07/2020 - 14:48

Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành giáo dục

TTH.VN - Ngày 9/7/ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Khen thưởng những cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015 -2020

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục và đào tạo có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt - Học tốt” góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Toàn tỉnh có 363 trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch, quy mô học sinh ngày càng phát triển; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp tăng qua từng năm; chất lượng đại trà và học sinh giỏi có nhiều chuyển biến tốt; đội ngũ thầy cô giáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường theo hướng hiện đại hoá, kiên cố hoá; công tác quản lý ngày càng có hiệu quả, khoa học; công tác xã hội hoá đã được đẩy mạnh, góp phần tăng thêm nguồn lực cho ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc triển khai các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; việc triển khai có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương”... tích cực đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và tích cực liên kết, phối hợp có hiệu quả các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội... Ngành sẽ thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua để động viên CNCNVC, các đơn vị hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu của từng năm học, từng giai đoạn.

Dịp này, có 5 tập thể và 8 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh; 41 tập thể và 69 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

Tin, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP