Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/01/2017 - 11:32

Bình quân mỗi hợp tác xã đạt doanh thu 1,635 tỷ đồng

TTH.VN - Sáng 11/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kinh tế tập thể năm 2016, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Nhiều hợp tác xã đầu tư máy gặp đập liên hợp mang lại hiêu quả

Năm 2016, toàn tỉnh có 115 tổ hợp tác, 222 HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, phi nông nghiệp, quỹ tín dụng. Doanh thu bình quân mỗi HTX 1,635 tỷ đồng, lợi nhuận gần 77 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân mỗi lao động thường xuyên 11,24 triệu đồng/năm... Qua đánh, giá phân loại, có 43,03% HTX đạt loại khá, 44,9% HTX trung bình và 12,7% HTX loại yếu.

Năm 2017, Liên minh HTX phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh tế tập thể đạt 6%; thu nhập mỗi lao động từ 2,5-3 triệu đồng/tháng; thành lập mới trên 20 HTX; xây dựng 1-2 mô hình HTX kiểu mới; trên 50% HTX đạt khá, giỏi; thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP