28/05/2015 - 15:02

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nhân sự khóa XII

TTH.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên tinh thần tổng kết kinh nghiệm từ các Đại hội trước, thời điểm này bắt đầu quy trình giới thiệu công tác nhân sự.

Sáng nay (28/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa chủ trì hội nghị.  

 
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong nêu rõ: Việc chuẩn bị công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Về công tác chuẩn bị văn kiện, hiện nay, các cấp ủy Đảng đã và đang tiến hành cơ bản, tạo thống nhất cao và được tiến hành kỹ lưỡng. Đặc biệt, công tác nhân sự được các đồng chí lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm, cho rằng, đây là vấn đề có tính quyết định đến đường lối phát triển của đất nước.

Chính vì vậy, vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tiểu ban nhân sự đã làm rất cẩn thận, cố gắng đến mức tối đa, lấy ý kiến tổng hợp và báo cáo Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, đến thời điểm này bắt đầu quy trình giới thiệu công tác nhân sự.

Về yêu cầu và triển khai phương hướng công tác nhân sự trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái và lợi ích nhóm./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP