Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

29/02/2012 - 16:41

Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

TTH - Sáng 29/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI trong cán bộ, đảng viên chủ chốt toàn lực lượng. 

Hội nghị tập trung nghiên cứu và quán triệt các Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tồng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Hội nghị cũng đã quán triệt Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. Qua hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc không ngừng nêu cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm, nghiêm túc thực hiện các nội dung mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI đã đề ra.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP