06/10/2015 - 21:04

Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động Nhân dân tự quản cột mốc, đường biên

TTH - Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động nhiều gia đình có đất canh tác giáp biên nhận tự quản cột mốc và các đường biên giới.

Đến nay, qua vận động có 11 gia đình nhận tự quản 6 cột mốc và 12 km đường biên giới. Các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng được 32 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 29 tổ tàu thuyền đoàn kết, với 70 phương tiện, 253 thuyền viên. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh, không để xảy ra các vụ việc, điểm nóng phức tạp.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP