Giáo dục Tin tức giáo dục

26/09/2020 - 10:38

Bộ Giáo dục & Đào tạo phân công lại nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2727/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, thực hiện lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT; tổ chức cán bộ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế. Trực tiếp phụ trách các địa bàn: các thành phố trực thuộc Trung ương.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên Ủy ban Quốc gia đổi mới GD&ĐT; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử...

Ủy viên Ủy ban quốc gia về trẻ em; Thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng Ngô Thị Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; giáo dục dân tộc; quản lý chất lượng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Vụ Giáo dục dân tộc; Cục Quản lý chất lượng.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong GD&ĐT; ứng dụng công nghệ thông tin.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam;

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính ngành; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; phát triển ngành sư phạm; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; xã hội hóa giáo dục; Phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu;

Thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; báo chí, truyền thông giáo dục; Xuất bản; Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; Công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Cơ sở vật chất; Thanh tra; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh, phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; Giáo dục thể chất; giáo dục chính frị và công tác học sinh, sinh viên; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Công tác phụ nữ của ngành; Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Phụ trách các địa bàn: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP