Giáo dục Tin tức giáo dục

05/10/2016 - 09:14

Bộ Giáo dục thúc tập huấn về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Bộ GDĐT vừa có công văn yêu cầu Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên tiểu học; Giám đốc các sở GDĐT triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học.

Theo yêu cầu của Bộ GDĐT, để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Thông tư 22, Trường ĐH học Sư phạm Hà Nội phải chủ trì, phối hợp với các trường đại học sư phạm để xây dựng nội dung, kế hoạch tập huấn thực hiện Thông tư 22 trình Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt trước ngày 07/10/2016; Xây dựng tài liệu tập huấn trình Bộ thẩm định trước ngày 12/10/2016 và tổ chức tập huấn cho giảng viên cốt cán các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên tiểu học, hoàn thành trước ngày 22/10/2016.

Các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên tiểu học cần phối hợp với các Sở GDĐT để tổ chức tập huấn thực hiện Thông tư 22 cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học; Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho các đối tượng tham gia trong quá trình thực hiện đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn.

Các Sở GDĐT có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tập huấn; chỉ đạo các phòng GDĐT hướng dẫn các trường tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận và chuẩn bị các vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ trong Thông tư 22 để trao đổi, chia sẻ trong quá trình tham gia tập huấn; Chủ trì phối hợp với các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên tiểu học tổ chức tập huấn thực hiện Thông tư 22 cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học tại địa phương, hoàn thành trước ngày 06/11/2016;

Các Sở GDĐT cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh về đánh giá học sinh tiểu học quy định tại Thông tư 22 và chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các nhà trường, giáo viên tiếp tục thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22 khi có hiệu lực.

Ngoài ra, các Sở cũng phải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT vào cuối học kì I và cuối năm học.

Theo Toquoc.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP