10/03/2016 - 19:02

Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự có hiệu lực từ 1/7

TTH - Ngày 10/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự đến đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, TP Huế.

Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 ra đời đã có những tác động tích cực với công tác phòng, chống tội phạm và thúc đẩy kinh tế-xã hội của đất nước phát triển. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của 2 bộ luật này, đặc biệt là khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung 2 bộ luật nói trên. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những mặt tích cực, Bộ luật Hình sự đã đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Giảm án phạt tù, mở rộng áp dụng hình thức phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ đáp ứng với một số ít loại tội phạm nghiêm trọng... Cả 2 bộ luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.                                  

                                                                             HẢI HUẾ

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP