Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/01/2015 - 19:46

Bổ sung hơn 321 tỷ đồng bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho 18 tỉnh 321, 636 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

18  tỉnh được bổ sung kinh phí gồm: Hà Giang 7,462 tỷ đồng, Lạng Sơn 11,778 tỷ đồng, Bắc Kạn 5,394 tỷ đồng, Hải Phòng 16,467 tỷ đồng, Hải Dương 32,026 tỷ đồng, Nam Định 38,661 tỷ đồng, Ninh Bình 16,976 tỷ đồng, Hà Tĩnh 29,456 tỷ đồng, Quảng Trị 12,067 tỷ đồng, Quảng Nam 21,713 tỷ đồng, Bình Định 24,937 tỷ đồng, Phú Yên 13,436 tỷ đồng, Khánh Hòa 7,186 tỷ đồng, Ninh Thuận 7,549 tỷ đồng, Bình Thuận 21,575 tỷ đồng, Đắk Lắk 19,797 tỷ đồng, Bến Tre 10,969 tỷ đồng, Cà Mau 24,097 tỷ đồng.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các địa phương chưa được xem xét bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP