Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

03/06/2022 - 15:39

Bổ sung kiến thức pháp luật cho người lao động Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

TTH.VN - Ngày 3/6, hơn 120 đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được bổ sung kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Bảo hiểm xã hội…

Cụ thể, đoàn viên, người lao động được tiếp cận các nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động (sửa đổi năm 2019), những văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; đồng thời những kiến thức căn bản về nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động; việc xác định, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động sản xuất.

Các học viên còn được truyền đạt những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ; phương pháp xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp; nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Những quy định về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động cũng được thông tin cụ thể đến người lao động tại lớp tập huấn này.

Lớp tập huấn do Công đoàn khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Quản lý khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức.

 Hải Thuận

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP