Kinh tế Thông tin thị trường

09/10/2014 - 08:50

Bổ sung kinh phí để phát triển thị trường trong nước

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 5 tỷ đồng cho Bộ Công Thương để thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020 và Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

Số kinh phí trên được trích từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Công Thương hàng năm xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, trong đó xác định các nguồn vốn thực hiện gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

PV.O

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP