Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

03/05/2016 - 15:00

Bộ TN-MT yêu cầu các tỉnh báo môi trường biển hàng ngày

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Linh Ngọc vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, yêu cầu báo cáo diễn biến tình hình môi trường biển hàng ngày.

Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tổng hợp, đánh giá các hoạt động đã và đang triển khai trên địa bàn liên quan đến hải sản chết bất thường và các kết quả đạt được trong việc xác định nguyên nhân; đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ kèm theo kết quả phân tích mẫu; ước tính thiệt hại về kinh tế, môi trường.

Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin, báo cáo diễn biến tình hình hải sản chết hàng ngày; các vấn đề mới phát sinh có liên quan trên địa bàn địa phương và các đề xuất, kiến nghị.

Các nội dung kể trên, Bộ TN-MT yêu cầu các tỉnh tổng hợp, báo cáo về Bộ TN-MT hàng ngày.

Đối với việc tổng hợp, đánh giá hiện trạng hải sản, diễn biến môi trường trong ngày, Bộ TN-MT yêu cầu các tỉnh báo cáo rõ thời điểm, địa điểm xảy ra hiện hải sản chết, mô tả rõ hiện tượng hài sản chết, loại hải sản chết, khối lượng, số lượng hải sản chết.

Đối với 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bộ TN-MT yêu cầu báo cáo hàng ngày đối với các điểm, vị trí đã xảy ra hiện tượng hải sản chết và các điểm mới phát sinh, ước tính thiệt hại đối với từng loại hải sản tự nhiên và nuôi trồng, những hiện tượng bất thường mới xuất hiện phải mô tả cụ thể, chi tiết các hiện tượng mới xảy ra trong ngày đối với thủy hải sản.

Tương tự, Bộ TN-MT cũng yêu cầu các địa phương báo cáo đầy đủ diễn biến tình hình môi trường khu vực trong ngày, kể cả các thông tin quan sát được bằng mắt thường, cảm nhận được về môi trường khu vực như: nước biển, màu sắc, mùi, hướng gió, hướng dòng hải lưu tầng mặt, dòng hải lưu tầng sâu; các thông tin khoa học về tình hình diễn biến môi trường (kết quả đo đạc về nhiệt độ, ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh (nếu có); báo cáo kết quả mẫu trong ngày như kết quả quan trắc, phân tích mẫu môi trường khu vực ven biển: mẫu nước biển ven bờ, mẫu nước tại khu vực cửa sông, mẫu nước tại các nguồn thải chính trong khu vực (nếu có); kết quả phân tích mẫu: mẫu cá, mẫu thủy hải sản, mẫu trầm tích.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP