Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

09/06/2021 - 17:31

Bố trí nguồn vốn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên

TTH.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa có ý kiến, giao các cơ quan, ban ngành bố trí nguồn vốn để triển khai bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khảo sát thực địa. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, sau buổi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giao Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu bố trí nguồn vốn triển khai công trình. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/6.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương liên quan rà soát, củng cố hồ sơ, tư liệu, đánh giá hiện trạng khu vực di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên để nghiên cứu, khoanh vùng bảo vệ, đề xuất phương án giải phóng mặt bằng chống lấn chiếm di tích.

Được biết, công trình bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/11/2020.

L.T

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP