Kinh tế Xây dựng - Giao thông

10/10/2014 - 19:19

Bố trí vốn sửa chữa 24 công trình đường sắt phòng, chống lụt bão

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư sửa chữa, gia cố 24 hạng mục công trình phòng, chống lụt bão kết cấu hạ tầng đường sắt từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập, phê duyệt dự án theo thẩm quyền, đúng quy định.

Sau khi dự án nêu trên được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính đề xuất bố trí vốn cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Bộ Giao thông vận tải cho biết, hàng năm mưa lũ đã làm sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình đường sắt, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng; đặc biệt tình hình xói lở đoạn qua cầu đường sắt phía Nam cầu Yên Xuân chỉ trong 2 mùa mưa lũ 2012, 2013 đã bị xói lở sâu thêm vào phía đường sắt mỗi năm 7,5m.
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khảo sát, điều tra, kiến nghị đầu tư 38 hạng mục công trình cấp bách tại các điểm xung yếu nghiêm trọng, có nguy cơ sụt trượt uy hiếp an toàn chạy tàu để bảo đảm an toàn giao thông trước mùa mưa lũ 2014. Tuy nhiên, do nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt rất hạn chế nên sau khi rà soát, Bộ Giao thông vận tải chỉ đưa 14 hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm. Còn 24 công trình do quy mô đầu tư lớn vượt quá khả năng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm nên Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản để thực hiện 24 hạng mục công trình.

PĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP