29/12/2016 - 09:30

Bội chi ngân sách Nhà nước năm nay hơn 192.000 tỷ đồng

Theo cập nhật của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/12, bội chi ngân sách Nhà nước của nước ta ước tính khoảng 190.200 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943.300 tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 744.900 tỷ đồng, bằng 94,9%; thu từ dầu thô đạt 37.700 tỷ đồng, bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156.200 tỷ đồng, bằng 90,8%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 77.900 tỷ đồng, bằng 155,8% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 144.700 tỷ đồng, bằng 100,8%; thuế bảo vệ môi trường 38.700 tỷ đồng, bằng 100,7%; thuế thu nhập cá nhân 61.700 tỷ đồng, bằng 97%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 147.700 tỷ đồng, bằng 92,9%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9%.

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/12/2016 là 192.200 tỷ đồng. Con số bội chi này thấp hơn so với mức bội chi 256.000 tỷ đồng năm 2015.

Trước đó, theo số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 được Bộ Tài chính công bố, năm nay, dự kiến thu ngân sách đạt 1.014.500 tỷ đồng; chi ngân sách 1.273.200 tỷ đồng; Bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng và tương đương tỷ lệ bội chi là 4,95% GDP.

Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước từ bán vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước…

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP