30/01/2021 - 15:07

Bồi đắp lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

TTH.VN - Sáng 30/1, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn đàn “Vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với sự tham gia của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt đến từ các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Đại biểu tham dự diễn đàn kiến nghị, đề xuất các giải pháp 

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc. Đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phân tích những tác động đến việc thực hiện vai trò tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn đã được các đại biểu đề xuất kiến nghị; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo anh Nguyễn Hữu Trình, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, làm cơ sở để đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực.

Từ những kiến thức được trang bị, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên Internet và các trang mạng xã hội; khai thác, sử dụng Internet, các trang mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Thông qua diễn đàn là dịp để các tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn Khối thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.

Dịp này, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành lập Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” gồm 8 thành viên; đồng thời tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc đến từ các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tin, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP