Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

30/03/2021 - 06:45

Bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

TTH - Xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, lý tưởng cao đẹp làm cơ sở vững chắc cho đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đó sẽ là tiền đề tốt nhất để hoàn thành những mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã vạch ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN

1. Ngày 26/3 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 90 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tuổi trẻ Việt Nam tự hào về những thế hệ thanh niên đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta ghi nhớ khắc sâu và không bao giờ quên ơn công lao của những tên tuổi đã trở thành tượng đài bất tử của những thế hệ đi trước, những con người đã xả thân quên mình vì độc lập tự do, vì sự nghiệp thống nhất nước nhà. Lý Tự Trọng- người thanh niên cộng sản đầu tiên với câu nói nổi tiếng: “Con đường thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác”. Tiếp đến, những người con anh hùng: Võ Thị Sáu, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, những cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc... đã làm nên những bản anh hùng ca bất diệt. Họ đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ tiếp bước truyền thống cha anh, sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Đến thời kỳ kiến thiết đất nước, thanh niên luôn là lực lượng quan trọng với tinh thần tình nguyện, xung kích đi đầu trong mọi phong trào, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn gian khổ để xây dựng đất nước sau những năm tháng dài của chiến tranh. Đó là tinh thần của tuổi trẻ: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”.

Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, thanh niên cũng chính là nguồn sinh lực mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc của đất nước. Trong thời đại ngày nay, có thể khẳng định thanh niên có đủ tư chất, trình độ, nhạy bén nắm bắt thành tựu khoa học phục vụ cho phát triển đất nước. Nhiều đoàn viên, thanh niên tự tin, vươn lên làm chủ cuộc sống, làm chủ xã hội, đảm đương những vị trí lãnh đạo khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan cho thấy, vẫn còn một bộ phận thanh niên còn biểu hiện thiếu hoài bão, thiếu tâm huyết với lý tưởng cách mạng so với lớp thanh niên trước đây. Những mặt trái trong họ đã đánh mất những giá trị cốt lõi của tuổi trẻ, sống ích kỷ, quên trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Không ít người có lối sống thiếu trong sáng, sống gấp, chạy theo hưởng thụ, đua đòi với lối sống thực dụng. Trong đó có không ít thanh niên không làm chủ được bản thân, thác loạn trong ma túy, dục vọng, chạy theo đồng tiền... đã bị kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc, kích động vào những hoạt động trái thuần phong mỹ tục hoặc manh động chống phá đất nước. Một bộ phận ý chí phấn đấu cầm chừng, không muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn thanh niên, thiếu ý chí phấn đấu vào Đảng. Những biểu hiện đó đã làm cho sức sống của tuổi trẻ bị giảm sút, là mầm mống của suy thoái về lý tưởng dẫn tới phản bội lại dân tộc, chống đối Nhà nước.

2. Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (năm 2008) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã nêu rõ: “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Đó là tầm nhìn của Đảng về phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn ra vai trò của tuổi trẻ, Người khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”. Trong Di chúc trước lúc đi xa, Bác đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, “Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, củng cố tổ chức Đoàn thanh niên; tăng cường giáo dục, rèn luyện lớp trẻ kế thừa truyền thống của thế hệ cha anh, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những phong trào, diễn đàn: Ba xung kích, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc... đang là nguồn cảm hứng thúc đẩy tuổi trẻ vươn lên làm chủ đất nước, phấn đấu vì sự nghiệp vinh quang của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị là phải thu hút, vận động, tổ chức cho tuổi trẻ xung kích đi đầu trong các phong trào. Cần tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần nhận thức đúng vai trò xung kích, tính tiên phong của tuổi trẻ để phát huy mặt tích cực, tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu trở thành nhân tố kế thừa sự nghiệp của Đảng. Cấp ủy, lãnh đạo phải là những tấm gương mẫu mực cho lớp trẻ noi theo, không để những biểu hiện xấu ảnh hưởng tiêu cực đến lý tưởng, mục đích phấn đấu của tuổi trẻ. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm sinh động, thiết thực, lôi cuốn tuổi trẻ tham gia với cả tâm huyết, sức lực cao nhất. Quan trọng nhất là xây dựng được lý tưởng, niềm tin, phấn đấu đi theo con đường cách mạng mà Đảng đã vạch ra, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Với đường lối đúng đắn của Đảng, tin tưởng chắc chắn thế hệ trẻ sẽ là “rường cột”, là chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP