06/06/2016 - 19:23

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

TTH - Sáng 6/6, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 71 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4, khóa I, năm 2016.

Trong thời gian từ 6 đến 10/6, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng cần thiết nhằm góp phần củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện bồi dưỡng đạo đức cách mạng; trách nhiệm, công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu xây dựng phát triển đất nước... 

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP