22/04/2019 - 20:27

Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 56 đoàn viên ưu tú

TTH - Sáng 22/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng năm 2019 cho 56 người là những đoàn viên ưu tú của các cơ quan, đơn vị nhà trường trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu một số nội dung như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lớp học sẽ trang bị cho các học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP