Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

16/05/2018 - 19:56

Bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TTH - Sáng 16/5, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã của huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà và 2 xã Hương Nguyên, Hồng Hạ của huyện A Lưới.

Theo đó, 40 già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào DTTS được phổ biến một số chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước như: tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi các hủ tục lạc hậu, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tập quán tiêu dùng của đồng bào hằng ngày, ma chay, lễ hội, cưới hỏi… Đồng thời, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, tuyên truyền về Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP