20/09/2017 - 21:03

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

TTH - Kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới là một những nội dung quan trọng của lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trong toàn quốc.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 22/9 tại Đà Nẵng, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tổ chức.

Tại lớp tập huấn, các học viên cũng được cung cấp những thông tin về các vấn đề liên quan đến quốc phòng- an ninh của Việt Nam; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn trong tình hình mới…

 BT 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP