Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

19/07/2012 - 21:40

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.772 cán bộ

TTH - Chiều 17/7, dưới sự chủ trì của ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (HĐGDQP-AN) tỉnh, HĐGDQP-AN tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Sáu tháng qua, HĐGDQP-AN tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện và Đại học Huế xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN đạt kết quả, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 1.772 lượt đối tương 3,4,5; tổ chức dạy và học môn GDQP-ANcho 45.679 học sinh của 41 trường THPT và 7.927 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi họp, ông Ngô Hòa lưu ý với HĐGDQP-AN tỉnh trong thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐGDQP-AN các cấp; nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN; tiếp tục đổi mới nội dụng, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng tuyên truyền thông tin đại chúng về tầm quan trọng và nhiệm vụ GDQP-AN.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP