04/08/2022 - 14:44

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

TTH.VN - Ngày 4/8, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Báo cáo viên trình bày một số kỹ năng cần thiết để cán bộ nữ làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị

Tại hội nghị tập huấn, bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thông tin một số kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Phan Minh Nguyệt, nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới đã có sự chuyển biến tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu của tỉnh đạt và vượt so với chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia. Số lượng nữ giữ cương vị quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản của Nhà nước về công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của cấp ủy, các ngành đôi lúc vẫn còn biểu hiện định kiến về giới... Hội nghị tập trung tập huấn các chuyên đề: một số kỹ năng cần thiết để cán bộ nữ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị; một số kiến thức, kỹ năng kiểm soát xung đột giới trong môi trường công sở, xã hội và gia đình do các báo cáo viên đến từ Trường đại học Luật -  Đại học Huế và Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh trình bày. 

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP