Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

19/12/2018 - 12:53

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận và các đoàn thể

TTH.VN - Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tập huấn về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ông Lê Xuân Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian 1,5 ngày, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; giảng viên trường chính trị; Trưởng Ban Tuyên giáo và chuyên viên phụ trách lý luận chính trị các huyện, thành, thị ủy; giám đốc, phó giám đốc, giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy được quán triệt nội dung về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác có liên quan.

Sau hội nghị tập huấn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn

Đó là, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn ở cơ sở; Hội Nông dân... Trong đó, làm rõ thêm những vấn đề trao đổi, thảo luận, nhất là các bước để những nội dung cần trao đổi, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau chương trình tập huấn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP