03/10/2018 - 21:20

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên

TTH.VN - Đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, cộng tác viên dư luận xã hội huyện Phú Vang được tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ vào ngày 3/10.

Các học viên được báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt một số chuyên đề về lý luận chính trị; công tác tuyên truyền, xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nội dung, phương pháp chuẩn bị, thực hiện buổi tuyên truyền; kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền, vận động...

Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền để Nhân dân tự thấy, tự hành động, đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP