29/09/2015 - 17:06

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

TTH - Ngày 29/9, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên giai đoạn 2012 – 2015.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe các chuyên đề như: Thanh niên và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên; kỹ năng xây dựng các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên; đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên; một số văn bản của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành về thanh niên và thanh niên xung phong... Lớp bồi dưỡng sẽ bế mạc vào ngày 2/10.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP