10/04/2019 - 21:04

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 23 quần chúng ưu tú

TTH.VN - Trong hai ngày 10 và 11/4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 23 quần chúng ưu tú ở các đơn vị trên hai tuyến biên giới.

Các học viên được trang bị nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; những quan điểm, đường lối, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Học viên phải gắn lý luận với thực tiễn để viết thu hoạch tổng kết, đồng thời thường xuyên nghiên cứu tài liệu, xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP