24/10/2014 - 05:33

Bốn xã cán đích nông thôn mới trước thời hạn

TTH - Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Thừa Thiên Huế đến nay có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM trước thời hạn, là Phong An, Phong Hải (Phong Điền), Quảng Phú (Quảng Điền), Phú Thượng (Phú Vang), nâng số địa phương đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 6 xã.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Quảng Phú đạt 19,4 triệu đồng/năm; xã Phú Thượng 28 triệu đồng/năm, các địa phương còn lại đều đạt và vượt mức quy định đạt chuẩn NTM.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP