30/06/2018 - 08:25

Bức tranh FDI tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 

Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 20,33 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP