Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/12/2014 - 08:59

Bước chuyển trong nông nghiệp

TTH - Ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nhiều mô hình nông nghiệp đã mang lại hiệu quả cao.

Giống mới mô hình mới

Năm nay các nhà khoa học đã khảo nghiệm, sản xuất thành công nhiều giống lúa mới, chất lượng cao. Giống HT1, TH5, Iri352... được mở rộng diện tích gần 4.000ha trên địa bàn tỉnh, góp phần cung ứng nhu cầu sản phẩm chất lượng cho thị trường. Các giống mới XT27, BT7, HC4, PC6, DT39, NH6... đạt năng suất tương đương với Khang dân và một số giống khác, nhưng chất lượng vượt trội, giá cao hơn từ 1.500-2.000 đồng/kg.

Mô hình nuôi lợn rừng ở Lộc Trì

Một trong những mô hình nuôi trồng thủy sản năm nay thành công là chuyển từ chuyên canh sang nuôi xen ghép. Nhờ đó mà hạn chế được dịch bệnh, góp phần tăng sản lượng thủy sản trên địa bàn. Phần lớn các hộ nuôi tôm tích lũy kinh nghiệm, chấp hành tốt công tác quy hoạch ao nuôi, xử lý môi trường nên dịch bệnh từng bước đẩy lùi. Các vụ cuối năm, tôm nuôi ít dịch bệnh nên hầu hết các hộ nuôi tôm trên cát ở Phong Điền đều có lãi từ vài trăm triệu đến trên tỷ đồng. Nuôi trồng thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô từng bước ổn định môi trường, đa dạng hóa các đối tượng nuôi mới. Nuôi xen ghép được xác định là mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với môi trường vùng đầm phá, hạn chế dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích nuôi thủy sản xen ghép trên địa bàn tỉnh đến nay gần 3.000 ha, bình quân mỗi ha lãi 50 triệu đồng... Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 46,230 ngàn tấn, tăng 5,4% so với năm trước.

Chăn nuôi gia súc cũng đạt nhiều thành tựu. Số lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm tăng cao so với năm trước trước, tổng đàn lợn gần 200 ngàn con, có đến gần một nửa lợn nạc, tăng gần 8%. Đàn bò trên 21 ngàn con có đến 8.500 bò lai sin tỷ lệ thịt cao, chiếm khoảng 40%. Số lượng, chất lượng gia súc, gia cầm tăng, sản lượng thịt hơi ước đạt trên 25 ngàn tấn. Các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, kể cả hộ nuôi nhỏ lẻ đều có lãi. Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh đánh giá, tổng đàn tăng, hiệu quả chăn nuôi ngày càng cao nhờ một phần công tác thú y được triển khai quyết liệt, đồng bộ, không để xảy ra dịch bệnh. Mấy năm gần đây, dịch lợn tai xanh, lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm được khống chế.

Cần đầu tư nhân rộng

Phấn đấu năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 305 ngàn tấn; đàn trâu 21,5 ngàn con, bò 23 ngàn con, lợn 220 ngàn con, gia cầm 2,350 triệu con...; sản lượng thịt hơi ước đạt 27,4 ngàn tấn, trứng gia cầm gần 33 ngàn quả; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản khoảng 50 ngàn tấn...

Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nêu rõ, việc chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến có nhiều chuyển biến, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đội ngũ khuyến nông cơ sở còn mỏng, chế độ chính sách chưa thỏa đáng nên chưa bám sát cơ sở để giúp dân xử lý kịp thời dịch bệnh và hướng dẫn kỹ thuật. Kinh phí hoạt động khuyến nông còn hạn chế nên chỉ dừng lại ở việc thực hiện mô hình thí điểm tại một số địa phương, chưa được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới được khảo nghiệm, sản xuất thành công nhưng chưa được nhân rộng. Một số giống lúa chất lượng cao HC4, BT7... tạo ra sản phẩm chất lượng, thơm ngon, có khả năng xuất khẩu nhưng diện tích chỉ vài trăm ha...

Chăn nuôi, trồng trọt có nhiều chuyển biến tích cực nhưng mô hình quy mô trang trại, gia trại rất hạn chế. Nhiều trang trại chưa được đầu tư thỏa đáng nên hiệu quả còn thấp. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao được đánh giá phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu triển khai còn chậm.

Cũng theo ông Hồ Vang giải pháp trước mắt trong năm 2015 là làm tốt hơn nữa công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm và thủy sản. Các địa phương, đơn vị khuyến nông tiếp tục thực hiện có hiệu quả khoảng 20 mô hình thí điểm, các đề án chăn nuôi gia súc, gia cầm; tiếp tục khảo nghiệm, mở rộng diện tích các giống chất lượng, có giá trị kinh tế cao... Định hướng lâu dài cần có chính sách đầu tư chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Kinh phí cho hoạt động khuyến nông lâm ngư phải được đầu tư đúng mức, đáp ứng yêu cầu nhân rộng mô hình; đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở, nâng cao năng lực và có chế độ chính sách thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, xử lý kịp thời dịch bệnh...

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP