05/06/2015 - 05:32

Buộc ông Võ Công Nhơn thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Lộc Sơn

TTH - Hơn 6 tháng qua, tại xã Lộc Sơn (Phú Lộc) có đơn gởi đến các cơ quan chức năng và huyện Phú Lộc phản ánh ông Võ Công Nhơn, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Sơn trong thời kỳ giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn lợi dụng quyền hạn vòi vĩnh, đòi hỏi một số hộ dân ở địa phương trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (thẻ đỏ) để nhận đất rừng và tiền của người dân; đồng thời, không kê khai minh bạch tài sản theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị.

Sau khi nhận được phản ánh trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc thành lập đoàn thẩm tra, xác minh thấy rằng, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn, ông Nhơn đã lấy tiền và đất rừng của một số hộ dân địa phương khi những trường hợp này đến UBND xã làm thẻ đỏ. Cụ thể là nhận của các ông Ngô Đức Miêu, Ngô Đức Vu và Ngô Đức Lâm 15 triệu đồng và 2.329m 2 đất lâm nghiệp. Tuy nhiên sau đó, ông Nhơn đã hoàn trả số tiền và diện tích đất lâm nghiệp nói trên.

Về việc đơn thư phản ánh ông Võ Công Nhơn lợi dụng quyền hạn trong thực hiện chủ trương Nhà nước giao đất lâm nghiệp cho nhân dân trồng rừng để tự phân chia bằng cách đứng tên người khác; có biểu hiện bất minh về thu nhập, tài sản với diện tích rừng hiện có khoảng 115ha và nhiều diện tích đất, nhà ở, ô tô... Qua kiểm tra xác minh của Đoàn kiểm tra Huyện Phú Lộc, cho biết: Chưa có đủ cơ sở kết luận ông Nhơn lợi dụng quyền hạn trong thực hiện chủ trương của nhà nước giao đất lâm nghiệp cho người dân trồng rừng để tự phân chia cho mình bằng cách đứng tên người khác. Lý do về đất rừng, khi Công đoàn Hạt kiểm lâm Phú Lộc mượn và trả lại cho HTX Nông nghiệp Nam Sơn (Lộc Sơn) là 17ha, UBND huyện đã có quyết định giao đất trong năm 2006 cho 13 hộ dân; trong đó, có bà Nguyễn Thị Lợi (vợ ông Nhơn) có 10.000m2 tại vị trí Lô d3-2, khoảnh 7, tiểu khu 200 ở HTX Nam Sơn (Lộc Sơn); còn 12 hộ còn lại gồm 4 cán bộ hạt kiểm lâm huyện và cán bộ ở địa phương. Còn khi phê duyệt phương án giao khoán rừng thông nhựa của HTX Nam Sơn thì đơn vị này đã tổ chức thực hiện và có thông báo rộng rãi cho người biết để tham gia nhận khoán với tổng diện tích là 161,44ha. Bà Nguyễn Thị Lợi (vợ ông Nhơn) không đăng ký nhận khoán nhưng có nhận chuyển nhượng lại từ người khác, hiện tổng diện tích nhận chuyển nhượng là 5,3ha.

Vấn đề không minh bạch kê khai tài sản cá nhân, qua kiểm tra xem xét cho thấy, hàng năm ông Nhơn chưa kịp thời bổ sung phần tài sản tăng giảm. Như vậy là ông Nhơn chưa chấp hành nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị.

Theo ông Trần Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lộc, ngay sau khi Đoàn kiểm tra xác minh Huyện ủy Phú Lộc có kết luận nói trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc xét thấy ông Võ Công Nhơn có những khuyết điểm, vi phạm làm giảm uy tín cá nhân và tổ chức đảng nên quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng; đồng thời buộc ông Nhơn thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Sơn. Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đang xem xét chuyển ông Võ Công Nhơn sang công tác ở đơn vị khác để ổn định công việc trong thời gian đến.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP