Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/06/2021 - 15:31

Bứt phá ngoạn mục

Thừa Thiên Huế tăng 10 bậc, xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm 2020 là thông tin được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố chiều 24/6. Đây là sự bứt phá ngoạn mục của Thừa Thiên Huế trong thực hiện CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ công dân và doanh nghiệp. Bên cạnh việc quyết liệt chỉ đạo rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, tỉnh luôn quan tâm cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại. Đồng thời, điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm tỉnh đều công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương, nhằm đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của từng đơn vị, địa phương và kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Việc đánh giá tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Năm 2020, sau khi bảng xếp hạng PAR index 2019 công bố, dù tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng, nhưng tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số CCHC (PAR index) tỉnh năm 2020 với mục tiêu chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước; Kế hoạch số 182/KH-UBND về tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm kết nối hệ thống thông tin cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin VNPost qua trục quốc gia NGSP, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí cho cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua tỉnh cũng duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương, như: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh; công bố danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.

 “Chìa khóa” thành công của Thừa Thiên Huế trong CCHC là sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện của lãnh đạo tỉnh và sự đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong đó, gắn liền CCHC với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước; hoàn thiện và vận hành hiệu quả chính quyền thông minh gắn với triển khai các dịch vụ đô thị thông minh.

Dù có sự bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng, nhưng trước yêu cầu đổi mới, công tác CCHC của tỉnh vẫn cần duy trì thường xuyên, với yêu cầu ngày càng cao hơn không chỉ để giữ được vị thứ, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP