23/05/2015 - 16:33

Bưu điện tỉnh: Bảo đảm báo Đảng đến các cơ sở trong ngày

TTH.VN - Sáng 23/5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mạng lưới tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ. Các dịch vụ lõi bưu chính, tài chính bưu chính, hành chính công, dịch vụ đem lại doanh thu cao có tỉ trọng chi phí thấp được chú trọng, tập trung phát triển. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%/năm; năng suất lao động tăng trên 18,5%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng 10%/năm; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động... Đảng bộ Bưu điện tỉnh 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn; phấn đấu duy trì đảm bảo 100% tổng số xã có điểm phục vụ và báo Đảng đến trong ngày; bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; tổng doanh thu tăng bình quân 18%.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP