Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

24/11/2011 - 09:58

Các cơ sở sản xuất vôi hàu được hưởng các ưu đãi đầu tư, vay vốn và đóng thuế

TTH - Hiện nay, huyện Phú Lộc đã lập dự án Hỗ trợ, chuyển đổi ngành nghề sản xuất vôi hàu (SXVH) Lăng Cô và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. Vậy, trường hợp chúng tôi - những chủ cơ sở hoạt động ngành nghề này - có được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư, vay vốn và đóng thuế để chuyển đổi và phát triển sản xuất sau này? (một chủ cơ sở SXVH ở thôn Trường Đồng, Lăng Cô).

- Theo điều 5 Quyết định 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, các cơ sở SXVH như bạn đều được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Theo đó, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư có nhiệm vụ xác định rõ quyền được hưởng ưu đãi đầu tư của các cơ sở SXVH trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các cơ quan thực thi tiếp theo có trách nhiệm bảo đảm các quyền đó cho cơ sở SXVH (không được đòi hỏi thêm bất cứ thủ tục gì khác). Các cơ sở SXVH có dự án đầu tư tốt được UBND huyện Phú Lộc thẩm định sẽ được Quỹ Hỗ trợ phát triển cho vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư theo các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.  

Cũng theo điều 5 nói trên, nếu các cơ sở SXVH không đủ điều kiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp thì được vay vốn với thủ tục đơn giản theo quy định về hoạt động bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Các cơ sở SXVH cũng được tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn thích hợp của các tổ chức tín dụng dưới hình thức bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định tại điều 26 Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, theo điều 6 Quyết định 132/2000/QĐ-TTg nói trên, các cơ sở SXVH như bạn còn được hưởng mức thuế ưu đãi theo quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP như đã nêu về thuế tài nguyên mà pháp luật thuế tài nguyên quy định.

 Bùi Vĩnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP