Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/08/2020 - 10:47

Cẩm nang vượt khó

TTH - Thực hiện tốt Nghị quyết số 04 - NQ/TW (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là cẩm nang vượt khó của Đảng bộ Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thừa Thiên Huế.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Triển khai kịp thời và sát thực

Đảng bộ Trường CĐSP Thừa Thiên Huế có 10 chi bộ với 91 đảng viên. Đảng ủy nhà trường nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thảo luận về nội dung các chuyên đề, đăng ký và đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức đăng ký cam kết thực hiện và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các chi bộ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên; củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ nhiều năm được Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; có nhiều gương đảng viên tiêu biểu được Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương, khen thưởng về thành tích thực hiện Chỉ thị 05 về học Bác.

Góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ chủ trương của Đảng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nên dù gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo và tuyển sinh, Đảng bộ Trường CĐSP Thừa Thiên Huế vẫn lãnh đạo nhà trường từng bước vượt khó và vươn lên.

Hiện tại, trường là một trong những trường cao đẳng trong cả nước tuyển sinh đạt tỷ lệ cao. Nhiều ngành có lượng thí sinh và nguồn tuyển đông, như: Mầm non, tiểu học, tiếng Nhật…Chương trình đào tạo liên tục được đổi mới, từ năm 2015 - 2019, đã điều chỉnh và xây dựng mới 67 chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn. Trong 5 năm qua, trường có nhiều đề tài đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ cấp tỉnh, nhiều giảng viên được nhận bằng Lao động sáng tạo. Ngày 20/2/2020, trường được cấp giấy chứng nhận là cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo tại Quyết định số 24/QĐ-CEA.UD của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng.

Trong 5 năm qua, trường cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng 628 cán bộ quản lý các bậc trung học cơ sở, tiểu học và mầm non, 40 giáo viên tiếng Anh và bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 397 giáo viên trên địa bàn tỉnh. Trường còn phối hợp với các trường đại học uy tín xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo liên thông lên trình độ đại học cho tất cả các ngành. Từ năm 2015 đến nay, có 1.368 sinh viên liên thông đại học tại trường.

Ngoài ra, trường đã liên kết với Công ty cổ phần Dệt may Huế để đào tạo cắt may thời trang, tạo nguồn nhân lực có chất lượng làm việc cho công ty. Trường duy trì và phát triển về đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào, hàng năm bình quân tuyển sinh khoảng 80 lưu học sinh của 6 tỉnh Nam, Trung Lào và thành phố Viêng Chăn sang học tiếng Việt tại trường.

Xây dựng kế hoạch cụ thể

Khẳng định nỗ lực và kết quả rất đáng ghi nhận, Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 -2025 đồng thời chỉ rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ nhà trường còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu chưa được phổ biến thường xuyên, nhân rộng. Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ chưa được chú trọng.

Đảng ủy Trường CĐSP Thừa Thiên Huế xác định, tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để chỉ đạo, thực hiện thường xuyên Chỉ thị 05; tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng. Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung các chuyên đề học Bác, đặc biệt là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi hoạt động; tiên phong trong thực hiện Chỉ thị 05 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên là vấn đề được đặt ra. Một trong những nhiệm trọng tâm được Đảng bộ Trường CĐSP tập trung là lãnh đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài, ảnh: An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP