Giáo dục Tin tức giáo dục

08/09/2017 - 21:55

Cả nước có 109 hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

TTH - Sáng 8/9, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phối hợp Đại học (ĐH) Huế tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo quyết định thành lập của Hội đồng Chức danh GS nhà nước, năm 2017, cả nước có 109 hội đồng chức danh GS cơ sở; trong đó ĐH Huế có 3 hội đồng. Đến nay đã có 62 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng chức danh cơ sở ĐH Huế, gồm 57 ứng viên là cán bộ cơ hữu của ĐH Huế và 5 ứng viên ngoài ĐH Huế; trong đó có 4 ứng viên chức danh GS.

Ái Hữu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP