Kinh tế Kinh tế

27/07/2016 - 14:22

Cả nước có hơn 64.000 doanh nghiệp mới ra đời trong 7 tháng

7 tháng qua, cả nước ta có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký đóng góp số vốn vào nền kinh tế là 496.958 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng qua, cả nước ta có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký đóng góp số vốn vào nền kinh tế là 496.958 tỷ đồng và đăng ký tạo việc làm cho 744.346 lao động.

Cả nước ta có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng qua (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tuy nhiên, trong 7 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng tới 6.422 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 13.656; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 22.550.

Điểm đáng mừng là có 16.706 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trước đó, tính đến hết tháng 6/2016, bình quân mỗi ngày có khoảng 203 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Hầu hết doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động đều có quy mô vốn nhỏ dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,4% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ tăng 1,67%.

Theo số liệu chung của 7 tháng thì bình quân mỗi ngày vẫn có khoảng 202 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP