03/05/2021 - 09:02

Cả nước xuất siêu hơn 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP