Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

28/04/2012 - 06:13

Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện ba hướng đột phá

TTH -
Nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động "Tháng công nhân" năm 2012, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam Tiến, TUV, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những nét nổi bật trong "Tháng công nhân", năm nay...

Tháng 5/2012, là năm đầu tiên “Tháng công nhân” được tổ chức thực hiện theo Kết luận của Ban Bí thư. Xin ông cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chuẩn bị tổ chức những hoạt động trong “Tháng công nhân” như thế nào?

 

Thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ ngày 13/1/2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” và kỷ niệm 126 năm Ngày “Quốc tế lao động”, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động “Tháng công nhân” và phát động trong hệ thống CĐ và CNVC - LĐ trong tỉnh tập trung vào 5 nội dung lớn. Đó là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐ; phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong CNVC - LĐ, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu, đối thoại; đẩy mạnh phát triển đoàn viên đợt 1/5, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS; tôn vinh cán bộ CĐCS tiêu biểu, giới thiệu CNLĐ, đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

 

Xin ông cho biết trọng tâm của công tác tổ chức thực hiện “Tháng công nhân”?

 

Năm 2012 được xác định là “Năm đô thị” của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là năm có ý nghĩa bản lề trong kế hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị. Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang nỗ lực cao độ để tạo ra những bước đột phá quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”.

 

Tình hình trên đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức CĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trách nhiệm to lớn, phát huy tốt nhất vai trò là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp CNH – HĐH và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Với tinh thần đó, “Tháng công nhân” năm 2012 sẽ thực hiện một cách đồng bộ nhiều hoạt động. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng để góp phần thực hiện ba hướng đột phá chính mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIV đã xác định: xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Ở cấp tỉnh, LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện các hoạt động tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân” 2012; tổ chức Hội thi tìm hiểu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và CĐ Việt Nam” vào dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức giải cầu lông CNVC- LĐ toàn tỉnh năm 2012 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh vào dịp kỷ niệm 126 năm Ngày Quốc tế Lao động; tổ chức và phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát nắm tình hình CNVC - LĐ và việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ tại một số cơ sở; thăm tặng quà cho công nhân lao động nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng; tổ chức đợt giao lưu truyền thông pháp luật lao động cụm các huyện, thị xã phía bắc và TP Huế; chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội và chuẩn bị đại hội CĐ cấp trên cơ sở và đẩy mạnh các hoạt động xã hội. “Tháng công nhân” còn là tháng cao điểm của các phong trào thi đua yêu nước và phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong CNVC- LĐ tỉnh nhà.

 

Việc Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với tổ chức CĐ tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong “Tháng Công nhân” có ý nghĩa như thế nào?

 

Tháng 5/2012 là “Tháng công nhân” đầu tiên được chính thức tổ chức hoạt động theo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với tổ chức CĐ tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong “Tháng công nhân” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức CĐ. Từ nay trở đi, tháng 5 hằng năm sẽ là tháng cao điểm để huy động sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội đối với công nhân và tổ chức CĐ. Đây là cơ hội hết sức thuận lợi giúp CĐ tranh thủ được nguồn lực tổng hợp để chăm lo CNVC - LĐ trong các vấn đề về việc làm, thu nhập và đời sống. Bên cạnh đó, tổ chức CĐ và CNVC- LĐ càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt sứ mệnh của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Xin cảm ơn ông!

Thùy Trân (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP