Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

01/05/2022 - 15:01

Các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Từ tháng 5/2022, nhiều chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực như: Đăng ký xe máy tại công an xã, quân nhân xuất ngũ được tăng mức trợ cấp hằng tháng...

Người dân có thể đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 21/5/2022 (Ảnh: ĐỘC LẬP)

Đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 21/5/2022

Bộ công an đã có Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó có nội dung, được đăng ký xe máy tại công an xã. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21.5.2022.

Theo đó, sửa đổi quy định về cơ quan đăng ký xe tại khoản 6, điều 3 của thông tư trên quy định như sau:

Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 26 của thông tư này. Trong ba năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy.

Tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022. Theo đó, tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô từ 15 ngày lên 20 ngày.

Cụ thể, theo khoản 2, điều 4 của thông tư, quá thời hạn 20 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện:

Cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định;

Gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện giao thông vi phạm là xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng); cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Quân nhân xuất ngũ được tăng mức trợ cấp hằng tháng

Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

Quân nhân xuất ngũ được tăng mức trợ cấp hằng tháng, từ 16/5/2022 (Ảnh: BẢO ANH)

Phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn nếu sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 3 triệu đồng

Là nội dung có trong Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025, của Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/5/2022.

Theo đó, chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù có quy định hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính sách dân số: tối đa 3 triệu đồng/bà mẹ.

Thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phim có nội dung vi phạm quy định cấm

Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 bổ sung Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

Theo đó, nghị định mới bổ sung mới thêm khoản 3 nằm trong Điều 8 về thẩm quyền cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm. Quy định cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại luật Điện ảnh.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP