Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/02/2012 - 21:19

Các công ty phải giải trình việc tăng giá sữa nước

TTH - Bộ Tài chính đã chính thức không chấp nhận phương án tăng giá sữa của Nestle.

Ngày 20/2, Bộ Tài chính có các Công văn 2078/BTC-QLG gửi các công ty đăng ký giá tại Cục quản lý giá có sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa nước; Công văn số 2079 /BTC-QLG gửi Công ty TNHH Nestle Việt Nam về đăng ký giá sữa; Công văn số 2080/BTC-QLG gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện bình ổn giá sữa của các doanh nghiệp sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo Công văn 2078/BTC-QLG, trong thời gian gần đây trên các thông tin đại chúng có thông tin về việc Công ty điều chỉnh tăng giá sữa nước. Mặt hàng sữa nước không thuộc đối tượng đăng ký giá. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, mặt hàng sữa là mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá thực hiện bình ổn giá của Chính phủ.

Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, góp phần kiềm chế lạm phát ở mức một con số, Bộ Tài chính yêu cầu Công ty:

Thứ nhất, đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, không đăng ký điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Thứ hai, đối với sản phẩm sữa nước đã điều chỉnh tăng giá trong thời gian vừa qua (từ 1/1/2012); yêu cầu Công ty báo cáo giải trình chi tiết tỷ lệ tăng giá, nguyên nhân tăng giá và gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 15/3/2012

Theo Công văn số 2079 /BTC-QLG, trên cơ sở công văn số PRCE 21 ngày 10/2/2012 nhận được của Công ty TNHH Nestle Việt Nam về việc điều chỉnh giá bán sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; sau khi xem xét hồ sơ đăng ký giá, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đối với phương án đăng ký giá dòng sản phẩm sữa NAN HA NWHB019-4 12x400 g VN tăng 12% do giá nhập khẩu sữa tăng 25% dẫn đến giá vốn nhập khẩu tăng 16%, Công ty thực hiện bán theo giá đăng ký từ ngày 1/3/2012 do các yếu tố hình thành giá có thay đổi.

Thứ hai, đối với 2 dòng sản phẩm còn lại, do giá nhập khẩu đầu vào không tăng, có mặt hàng giảm; để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, góp phần kiềm chế lạm phát dưới một con số, các doanh nghiệp không đăng ký tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi. Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH Nestle Việt Nam chưa điều chỉnh hai mặt hàng sữa này (PRE NAN B NW026-1 12x400g VN và NAN AL 110 DS082-4 12x400g VN).

Theo Công văn số 2080/BTC-QLG, trong thời gian gần đây, trên các thông tin đại chúng có thông tin về việc các Công ty điều chỉnh tăng giá mặt hàng sữa. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, góp phần kiềm chế lạm phát ở mức một con số. Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành và yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Mặt hàng sữa nước tuy không thuộc danh mục hàng hoá thực hiện việc đăng ký giá nhưng theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, mặt hàng sữa là mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá bình ổn giá của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu doanh nghiệp tại địa phương không tăng giá mặt hàng sữa khi các yếu tố đầu vào không thay đổi.

Đối với sản phẩm sữa nước đã tăng giá trong thời gian vừa qua (từ 1/1/2012); đề nghị Sở Tài chính kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc tăng giá kèm theo giải trình chi tiết về tỷ lệ tăng giá, nguyên nhân tăng giá. Sau khi có báo cáo giải trình của các doanh nghiệp, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, kiểm tra, đánh giá mức hợp lý giữa tỷ lệ tăng (giảm) chi phí đầu vào so với tỷ lệ tăng giá bán. Trường hợp phát hiện vi phạm trong lĩnh vực giá thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị đinh 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý và báo cáo gửi về Cục Quản lý giá trước ngày  31/3/2012.

Vũ Hạnh (Theo VOV)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP