10/10/2015 - 15:18

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực hoạt động có hiệu quả

TTH - Sáng 9/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III (mở rộng), nhằm sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2015; sơ kết 03 năm thực hiện chương trình hành động về “Xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế”.

Tính đến 31/8/2015, có 36/48 doanh nghiệp trong khối hoàn thành trên 70% kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Các đơn vị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh cơ bản hoạt động có hiệu quả. Có 3 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thực hiện cổ phần hóa. Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối tập trung chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ; chú trọng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Chương trình hành động 07, Đảng ủy Khối đã quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên và doanh nhân; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đạo đức văn hóa kinh doanh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP